Si Ma Cai tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, giàm nghèo nhanh và bền vững

         Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong 22 nhóm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có 14/22 nhóm mục tiêu đạt trên 70%. 

Trung tâm hành chính huyện Si Ma Cai

Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội huyện Si Ma Cai có bước phát triển. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo sức lan tỏa phát triển đến các địa phương trong vùng. Các chính sách huy động nguồn lực, nhất là các nguồn lực xã hội hóa được đẩy mạnh nhằm tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” được thực hiện hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai

Si Ma Cai đạt nhiều thành tựu trong sản xuất nông nghiệp

Ra quân cải tạo, chăm sóc cây ăn quả ôn đới

Trong thời gian tới, huyện Si Ma Cai tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Hữu Huỳnh - Ngô Thị Hà
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1