Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ ngân hàng chính sách

Vừa qua, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Trong báo cáo của Chi bộ ngân hàng chính sách nêu rõ: đến thời điểm này Chi bộ ngân hàng chính sách đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Tăng trưởng nguồn vốn từ 5 đến 7 %, tổng nguồn vốn đạt 317 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 30 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 50 tỷ đồng. Thực hiện năm 2021 tăng trưởng nguồn vốn 7,7%, tổng nguồn vốn đạt  trên 269 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 27 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt trên 47 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm từ 3 đến 7% trên năm, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt khoảng 310 triệu đồng. chất lượng tín dụng xếp loại ở mức tốt, nợ quá hạn là 198 triệu đồng chiếm 0,07% tổng mức dư nợ.

 Việc thực hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động của Ngân hàng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay tại cơ sở có kết quả tốt, 100% Hội, Đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay xếp loại tốt, 100% hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện vay vốn, đều được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện

 Chi bộ đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp đến cán bộ đảng viên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan đơn vị. Dự kiến  đánh giá 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh, chuyên môn dự kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lực lượng tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Minh Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ Ngân hàng chính sách đã làm được. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu Chi bộ ngân hàng chính sách xã hội cần phối hợp với các xã, các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chế độ chính sách ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của các chính sách này. Đồng thời tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn vay, để nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, để phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay.

T. Nhàn

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1