Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Tư pháp - Thanh tra

Ngày 11/10, Thường trực Huyện ủy Si Ma Cai làm việc với Chi bộ Tư pháp - Thanh tra về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đinh Minh Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lý Seo Vảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Theo báo cáo trình bày tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm Chi bộ đã tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tổ chức họp đánh giá chất lượng Đảng viên theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ Tư pháp - Thanh tra đã tổ chức được 02 cuộc thanh tra, 01 cuộc giám sát, nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kiểm tra việc thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo quy định số 28 ngày 26/03/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chi bộ đã chỉ đạo, quán triệt đến thủ trưởng các cơ quan tiếp tục thực hiện nghị quyết của Trung ương về đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo Đảng viên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng theo các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên. Căn cứ vào từng nhiệm vụ của cơ quan, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị và nội dung thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Cam kết thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả 12/12 đồng chí Đảng viên trong chi bộ xếp loại tốt. 

Trong công tác chuyên môn, đã làm tốt việc tham mưu cho huyện triển khai các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, thanh tra, triển khai các nhiệm vụ của ngành đảm bảo thực hiện chặt chẽ và đem lại hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, đặc biệt thực hiện công tác tay ngành, tay xã.

Tại buổi làm việc Thường trực Huyện ủy đã dành nhiều thời gian để các cán bộ, lãnh đạo 2 cơ quan cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tìm giải pháp tham mưu cho huyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác trong 3 tháng cuối năm 2021. Nhân dịp này, đại diện 2 cơ quan cũng đã có một số những đề xuất, kiến nghị cần được huyện quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện đầu tư về cơ sở, vật chất, bố trí biên chế còn thiếu để 2 cơ quan tiếp tục yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 này. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy, đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Tư pháp - Thanh tra đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí cũng chỉ ra một số những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022. Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tình hình xử lý vi phạm hành chính, trong các lĩnh vực thuộc phạm vi huyện quản lý. Duy trì tiếp công dân theo quy định, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền còn tồn tại và mới phát sinh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án, vụ đại diện đang trong quá trình điều tra và thụ lý. Tiếp nhận và tư vấn, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng khi có yêu cầu. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở./. 


Thanh Nhàn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1