Thường trực UBND huyện làm việc với Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 06/5/2021, Thường trực UBND huyện có buổi làm việc với Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động công tác bầu cử HĐND. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Văn Trịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng tiểu ban và các Thành viên Tiểu ban.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền và kiểm tra trực tiếp tại các xã, thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số điểm bỏ phiếu bầu cử không đảm bảo về cơ sở vật chất, công tác vệ sinh chưa đảm bảo; công tác trang trí, thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử chưa được quan tâm sát sao; nội dung, hình thức chưa trọng tâm, hiệu quả thấp; người dân chưa quan tâm, không nắm được mục đích, ý nghĩa, thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc trang trí, thông tin tuyên truyền trực quan khu vực trung tâm huyện chưa nổi bật,…

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc

Đ/c Đặng Văn Trịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng tiểu ban báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử

Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

          Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã thị trấn triển khai tốt một số nội dung để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân:  

1. Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử

Phân công, chỉ đạo các thành viên Tiểu ban trực tiếp xuống từng xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn và có giải pháp cùng các thôn, tổ dân phố thông tin tuyên truyền để Nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri; từ đó tích cực tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, tổ dân phố với nội dung, thời lượng, thời gian phát sóng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, thực hiện liên tục từ ngày 10/5 đến hết ngày 23/5/2021 (ngoài thời lượng tiếp sóng trung ương, tỉnh); xây dựng nội dung để tuyên truyền bằng xe lưu động tại khu vực trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn và gửi Ban biên tập Trạm truyền thanh xã, thị trấn, Đoàn thanh niên để tuyên truyền bằng loa di động (nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu; sử dụng tiếng phổ thông, tiếng mông, tiếng nùng,…) tập trung vào các mốc thời gian ngày 10/5, 15/5, 20/5 và ngày 23/5.

- Thực hiện trang trí ngay khu vực trung tâm huyện, các trục đường chính đảm bảo theo đúng nội dung đã được Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND duyệt (băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, cờ hồng kỳ, cờ đuôi nheo, cờ dây,…) để người dân thấy được không khí của ngày bầu cử. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/5/2021. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Chỉ đạo Ban biên tập trạm truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng nội dung tuyên truyền phát trên cụm loa thôn, tổ dân phố (nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu; sử dụng tiếng phổ thông, tiếng mông, tiếng nùng,…).

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử; báo cáo Thường trực UBND huyện trước ngày 15/5/2021 và tham mưu văn bản phê bình, nhắc nhở đối với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện không nghiêm túc (nếu có).

4. Phòng Nội vụ

- Sớm cung cấp ma két, ảnh bác, cờ tổ quốc, khẩu hiệu để trang trí khánh tiết bên trong và ngoài các điểm đặt phòng bỏ phiếu cho các xã, thị trấn để bố trí, sắp xếp đảm bảo theo đúng quy định của công tác bầu cử.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điểm đặt phòng bỏ phiếu bầu cử trang trí khánh tiết xong trước ngày 15/5/2021.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí để trang trí, thông tin tuyên truyền khu vực trung tâm huyện, các trục đường chính đảm bảo trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm; hỗ trợ một phần kinh phí cho UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử từ nguồn ngân sách huyện.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Chỉ đạo Công ty môi trường Hoàng Yến thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trung tâm huyện; đặc biệt khu vực Quảng trường, xung quanh trụ sở Huyện ủy, trụ sở HĐND-UBND huyện.

- Chỉ đạo Đội trật tự đô thị phối hợp với UBND thị trấn Si Ma Cai dọn dẹp hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị xong trước ngày 10/5/2021.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Rà soát, bố trí các điểm bỏ phiếu phải đảm bảo về cơ sở vật chất, không gian, môi trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đi bầu cử và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nước sát khuẩn, khẩu trang, khoảng cách,…).

- Chủ động cân đối kinh phí để trang trí khuôn viên trụ sở và các điểm đặt phòng bỏ phiếu bầu cử (ngoài khánh tiết phòng Nội vụ đã cấp cho các điểm bỏ phiếu) phải có băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ hồng kỳ, cờ đuôi nheo,… dọc hai bên đường vào điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Tổ chức vệ sinh, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng bỏ phiếu,… thường xuyên tuyên truyền, thông báo cho Nhân dân về thời gian, địa điểm đặt phòng bỏ phiếu bầu cử. Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố vận động Nhân dân tăng cường vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, treo cờ tổ quốc từ ngày 10/5 đến hết ngày 30/5/2021 (tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, đề nghị các hộ dân thay thế cờ tổ quốc đã cũ, bạc màu bằng cờ mới); tiếp tục vận động hộ dân làm đèn nhấp nháy (dây led) trang trí cây xanh trước cửa nhà.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng tại các buổi họp thôn, gặp hộ gia đình, trực quan bằng băng zôn, khẩu hiệu; qua zalo, facebook, mạng internet, loa di động; xây dựng nội dung tuyên truyền phát trên cụm loa thôn, tổ dân phố (nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu; sử dụng tiếng phổ thông, tiếng mông, tiếng nùng,…), tập trung vào các mốc thời gian ngày 10/5, 15/5, 20/5 và ngày 23/5. Phát huy vai trò Ban tuyên vận xã, các đoàn thể chính trị, xã hội (Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh,…) trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác trang trí khánh tiết, thông tin tuyên truyền, vận động người dân đi tham gia bầu cử theo đúng quy định bầu cử và đạt tỷ lệ cao nhất; hoàn thiện công tác trang trí khánh tiết, thông tin tuyên truyền xong trước ngày 10/5/2021. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo trực tiếp, xin ý kiến Thường trực UBND huyện.

8. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể

- Treo cờ tổ quốc, rà soát thay thế các cờ tổ quốc đã cũ bạc màu, tổ chức vệ sinh chỉnh trang cơ quan, công sở đảm bảo xanh, sạch, đẹp; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xong trước ngày 10/5/2021.

- Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động xuống các xã, thị trấn và trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thông tin tuyên truyền để Nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri, chỉ đạo lực lượng thanh niên xung kính tuyên truyền bằng loa di động tới các cụm dân cư, từng hộ dân; từ đó Nhân dân tích cực tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Lê Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1