Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối, các huyện, thành phố, thị xã

Ngay từ đầu năm 2021, khối thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, thống nhất các tiêu chí, bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua của khối và đánh giá các đơn vị qua 4 nội dung: Thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, quản lý tài nguyên, môi trường. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Hội nghị cũng đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2021, đã được  thẩm định của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đợt này thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh

Sau phần trao đổi, thảo luận thẳng thắn và đầy trách nhiệm, dựa trên kết quả chấm điểm của từng đơn vị,  trong khối thi đua đã bình xét thống nhất 3 đơn vị đủ điều kiện để suy tôn gồm các huyện, thành phố gồm: Thành Phố Lào Cai, Bắc Hà và Si Ma Cai.  Hội nghị cũng đã bình xét 2 đơn vị được nhận Cờ thi đua ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 gồm: huyện Si Ma Cai và Thành phố Lào Cai. 1 đơn vị được nhận bằng khen của Chủ tịch ban nhân dân tỉnh đó là huyện Bắc Hà.

Năm 2022, Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đảm bảo đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của cả tỉnh. Triển khai các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Lĩnh vực y tế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Tại hội nghị huyện Si Ma Cai đã tiến hành bàn giao chức danh trưởng, phó khối thi đua năm 2022, công bố quyết định tặng giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyên Si Ma Cai cho 3 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến các huyện, thành phố, thị xã đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021. Hội nghị cũng đã thông qua nội dung phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.

Phong trào thi đua khen thưởng là động lực quan trọng, là sức mạnh để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, theo kế hoạch để động viên, nêu gương, khuyến khích những tấm gương điển hình của địa phương, nuôi dưỡng các cá nhân, tập thể điển hình. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi giữa các cơ quan trong khối, các đơn vị trong khối cần phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế còn tồn tại, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thanh Nhàn

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1