Tuyên vận - Điểm sáng trong công tác tư tưởng của huyện Si Ma Cai

Song, sau 5 năm thực hiện thí điểm tại huyện Si Ma Cai, với quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Si Ma Cai, mô hình tuyên vận từng bước đi vào hoạt động nề nếp, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực, khả quan.

Mô hình tuyên vận ra đời đã khắc phục nhanh tình trạng thiếu thông tin, thông tin không chính thống trước đây, tạo thành dòng chảy thông tin chặt chẽ, thông suốt, liên tục từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và ngược lại. Nội dung thông tin bảo đảm tính Đảng, tính chính trị và tính giáo dục theo định hướng. Từ việc khắc phục hạn chế trong cơ chế thông tin đã giúp cho công tác tư tưởng và dân vận của Đảng tại cơ sở luôn giữ đúng định hướng; dân chủ trong tư tưởng được mở rộng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận về nhận thực và hành động trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cùng với việc chỉ đạo, phân công, đánh giá có tính hệ thống, các ban, ngành, đoàn thể, từ xã đến thôn vào cuộc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được phân công, từ đó tạo ra sự chuyển động liên tục, mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động dẫn đến thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đến với người dân kịp thời.

Từ những kết quả, tích cực mà mô hình tuyên vận đem lại, ngày 26/3/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 11, Quy định tạm thời về công tác tuyên vận. Huyện Si Ma Cai tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ tuyên vận, có sự sáng tạo, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của Tỉnh ủy. Cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng 540 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận. Các đồng chí lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện đi dự và kiểm tra công tác tuyên vận tại cơ sở được trên 180 lượt, qua đó thời kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn đảng ủy cơ sở tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống tuyên vận ở cơ sở được thiết lập và đi vào hoạt động hiệu quả suốt  thời gian qua đã khắc phục được tình trạng không thống nhất, chồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ công tác tư tưởng, vận động quần chúng tại cơ sở, công tác tuyên giáo và công tác dân vận đã có sự phối hợp chạt chẽ, đặc biệt là khâu tuyên truyền và vận động, cùng hướng tới một đối tượng, để đạt mục tiêu là sự đồng thuận về nhận thức, sự thống nhất về hành động góp phần đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đến nay nhân dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như nuôi trâu hàng hóa, dự án ngân hàng bò, trồng cây ăn quả ôn đới, rau trái vụ, phát triển cây dược liệu…tạo phong trào thi đua phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện trong các năm liên tục tăng, qua đó an ninh lương thực được đảm bảo, đến nay đạt 26.500 tấn (tăng 5.036 tấn so với năm 2015)…Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, thâm canh tăng vụ được người dân hưởng ứng, các loại giống cây cho giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, rau trái vụ... nâng giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích canh tác đạt 38 triệu đồng/ha/năm (tăng 12 triệu so với năm 2015). Trong chăn nuôi cũng đã có bước phát triển mạnh, tăng nhanh tỷ lệ trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp; dịch bệnh được khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu theo hướng sản xuất hàng hóa; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đều đạt trên 20%. Sự hoạt động hiệu quả của công tác tuyên vận trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của toàn huyện, giúp ổn định đời sống xã hội, nâng mức thu nhập bình quân năm 202031.5 triệu đồng/người/năm, đạt 157,5% mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cũng nhờ làm tốt công tác tuyên vận với những nội dung thiết thực có sự định hướng thống nhất của tỉnh, huyện và sự linh hoạt của cơ sở cũng đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống tuyên vận ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh cho con em đến lớp đảm bảo tỷ lệ chuyện cần; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT và đi học nghề các năm trung bình đạt tỷ lệ 78%, vượt 8% mục tiêu nghị quyết. Chất lượng giáo dục được nâng lên, hàng năm, giáo viên và học sinh tham dự các kỳ thi, giao lưu đều đạt các giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, có học sinh đỗ trường chuyên; chất lượng Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ được duy trì bền vững và nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư tương đối đồng bộ, cơ bản đảm bảo các điều kiện cho công tác dạy và học; tính đến nay, 100% các đơn vị trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Nhận thức ngày càng được nâng lên, người dân hiểu được trách nhiệm bản thân, gia đình đối với sự nghiệp phát triển chung của toàn huyện, qua đó tích cực tham gia cải tạo tập quán lạc hậu, tích cực phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đến nay, toàn huyện không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, vấn đề tảo hôn đã giảm dần, cưới xin, ma chay dài ngày... đang từng bước được khắc phục và đẩy lùi góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa, văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát triển như: Múa xênh tiền, Lễ hội Gầu tào, Lễ hội Xuống đồng, Lễ hội cúng rừng. Năm 2019, huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội cúng rừng của người H’mông  tổ dân phố Phố Cũ,  thị trấn Si Ma Cai là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, với phương châm tuyên truyền cho dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm theo, của cả hệ thống chính trị đã giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới. Thay đổi nhận thức dẫn đến hành động, nếu như trước đây, việc hiến đất chỉ tập trung  ở một vài hộ thì nay, việc hiến đất để làm đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ, riêng năm 2019, nhân dân đã tự nguyện hiến đất sản xuất, đất ở trên 117.000 m2, 525 triệu đồng và hơn 1.400 ngày công để làm đường. Nhiều thôn, các hộ dân còn đóng góp tiền mua máy trộn bê tông, dụng cụ xây dựng, chặt cây lâu năm, bỏ vườn ruộng để làm đường. Đến nay, toàn huyện đã có 6/8 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, 100% đường liên xã, liên thôn đã được đầu tư cứng hóa; đường giao thông nội thôn, nội đồng được cứng hóa. Giao thông đã tạo đà thuận lợi nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng có ý thức tự giác trong sinh hoạt hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp vật dung trong nhà, không thả rông gia xúc, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nếu năm 2012, tổng số hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh là 2.749 hộ, số hộ làm chuồng trại hợp vệ sinh là 2.298 hộ và chỉ có 17 hộ có hố rác hộ gia đình thì từ năm 2016 đến nay con số này tăng lên rõ rệt, đến  hết năm 2019 tổng số hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh là 5.599 hộ, số hộ làm chuồng trại hợp vệ sinh 5.548 hộ, số hộ có hố rác hộ gia đình 1.322 hộ; nhân dân tự giác tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp trung bình mỗi tháng ít nhất từ 3-4 buổi. Đến nay, toàn huyện có 04/9 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2015, đạt 150 % mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nếu như trước đây, công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức tuyên truyền miệng luôn bị coi là xơ cứng, khó hiểu, khó tiếp thu thì nay nhờ việc tuyên truyền tại các cuộc họp tuyên vận thường kỳ hằng tháng, việc phổ biến giáo dục pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu và hấp dẫn người nghe hơn, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2016 đến  nay, đã có trên 60 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật được  tổ chức tại hội nghị tuyên vận. Đây là những nội dung kiến thức hiểu biết rất cần thiết và hữu ích cho toàn thể cán bộ, công chức xã và người dân. Các nội dung này được biên soạn lại bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, có trọng tâm, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đảng ủy các xã lựa chọn đồng chí có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thuyết trình, có khả năng phân tích, liên hệ với thực tiễn tại địa phương, cơ sở để truyền đạt, do đó hấp dẫn người nghe, giúp người nghe dễ tiếp thu, để tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Với phương châm “Đến từng ngõ, rõ từng nhà”, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  còn được tiếp tục được triển khai đến từng hộ gia đình và mỗi người dân,  giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật, đồng thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị; an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh nông thôn đảm bảo, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự. Xây dựng được nhiều điểm mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả phù hợp với đặc điểm của địa phương, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Kết quả  trong nhiệm kỳ, tỷ lệ các xã đạt xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt 75,6%. Vậy có thể thấy rằng việc phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm đã giúp cho ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội.

Vậy trong suốt quá trình từ giai đoạn triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận đến nay, với sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành, trong huyện, công tác tuyên vận của huyện Si Ma Cai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú đã và đang giúp cho nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và của địa phương; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền...

Trong thời gian tiếp theo, để phát huy tối đa vai trò của hệ thống tuyên vận ở cơ sở cũng như các kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện cần tiếp tục khẳng định công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận phải bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt chú trọng và nâng cao hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cơ sở. Cấp ủy cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, hướng, dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở bám sát Quy định, phù hợp với thực tiễn tình hình tại địa phương, bảo đảm công tác tuyên vận được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị văn minh.

Có thể coi công tác tuyên vận chính là điểm sáng trong công tác tư tưởng của Đảng tại cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến vượt bậc và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây tiếp tục là tiền đề quan trọng để duy trì, nâng cao chất lượng công tác tuyên vận trong thời gian tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Si Ma Cai.

 

Ban tuyên giáo Huyện ủy Si Ma Cai

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1