UB MTTQ Việt Nam xã Thào Chư Phìn tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

    Sáng ngày 15/3/2023, UB MTTQ Việt Nam xã Thào Chư Phìn tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

    Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hiếu, phó chủ tịch HĐND huyện.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

anh tin bai

Các đại biểu dự đại hội

    Trong nhiệm kỳ qua, UB MTTQ Việt Nam xã Thào Chư Phìn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Ủy ban mặt trận tổ quốc đã có nhiều đóng góp tích cực trong vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của xã. 
    Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đã tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện chính sách pháp luật cuộc vận động “ Người việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, các gương “Người tốt, việc tổt”, các mô hình, điểm hình tiên tiến… Nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời và là động lực thúc đẩy, vận động nhân dân hăng hái tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ, ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã tặng giấy khen cho các tập thể, các khu dân cư, 32 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đã có 125 tập thể, 2.128 cá nhân được Ban công tác mặt trận thôn khen thưởng. Qua bình xét hằng năm, 100% các khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia văn hóa đạt 92%, 100% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

    Chương trình vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, trong 5 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được 97.500 nghìn đồng, từ các nguồn lực phối hợp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 căn nhà với tổng kinh phí xóa nhà tạm 373 triệu đồng. Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ nhân dân và việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai hiệu quả, điển hình trong phong trào “ Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo’, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững . Chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã đã lựa chọn các vấn đề đông đảo Nhân dân quan tâm tổ chức 12 cuộc giám sát, 4 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng… Mặt trận đã trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở.

anh tin bai

Đoàn Chủ tịch chủ trị Đại hội

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Hiếu, UV BCH, phó chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
    Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 09 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ huyện Si ma Cai, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Ma Seo Tráng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh tin bai

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Nhân dịp này, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thào Chư Phìn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất trong công tác MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban mặt trận xã Thào Chư Phìn biểu dương 2 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thào Chư Phìn, khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp, đây sẽ là cột mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, góp phần xây dựng quê hương Thào Chư Phìn ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 
Vũ Chiến - Lồ Sinh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1