UBND huyện họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên – Môi trường 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 05/10/2020, tại phòng họp tầng 3 – Trụ sở HĐND & UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ công tác Tài nguyên – Môi trường 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, chủ trì Hội nghị đồng chí Lưu Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: phòng Tài chính – KH, Tài nguyên – MT, Nội vụ, Ban QLDA  ĐTXD, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Tại phiên họp, sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên – Môi trường 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, công tác phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị có liên quan, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn công tác Tài nguyên – Môi trường 9 tháng đầu năm 2020 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành việc xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, rà soát, đăng ký nhu cầu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đối với đất ở đô thị, đất khu công nghiệp; hoàn thành việc thu thập số liệu, bản đồ, rà soát hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thành các biểu mẫu, báo cáo kiểm kê đất đai; tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các xã, thị trấn; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất phục vụ thu hồi, bồi thường và tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên – MT được quan tâm, giải quyết kịp thời theo quy định. Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tài nguyên – môi trường chưa hiệu quả, nhận thức của một số tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường chưa đầy đủ; Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm tiến độ, sai sót còn phổ biến; Công tác giải quyết tranh chấp đất đai của một số vụ việc chưa dứt khoát, kéo dài.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận cũng như đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể để ngành Tài nguyên & MT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 3 tháng cuối năm 2020. Sau khi nghe các ý kiến tham gia, lãnh đạo phòng Tài nguyên – MT, Nông nghiệp &PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện đã trả lời, hướng dẫn và hướng giải quyết những vấn đề khó khăn cho các địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lưu Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá những kết quả công tác Tài nguyên – Môi trường đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020. Đồng thời chỉ đạo phòng Tài  nguyên – Môi trường cần tiếp tục tìm giải pháp có tính đột phá để đạt được hiệu quả trong thực thi công vụ. Thường xuyên quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính các xã, thị trấn nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ địa chính các xã, thị trấn phải làm tốt công tác tham mưu, phát hiện kịp thời sai phạm báo cáo UBND có hướng giải quyết, hạn chế sai phạm.

Xuân Đức

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1