Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Si Ma Cai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

    Ngày 19/3, UB MTTQ Việt Nam thị trấn Si Ma Cai tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

 

    Trong nhiệm kỳ qua, UB MTTQ Việt Nam thị trấn Si Ma Cai đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng gắn bó. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội

    Trong nhiệm kỳ, mặt trận tổ quốc thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư tại 10/10 tổ dân phố với trên 5.000 lượt người nghe, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật, cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các gương " Người tốt, việc tốt", các mô hình, điển hình tiên tiến, nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời và là động lực thúc đẩy, động viên nhân dân hăng hái tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 và nghị quyết TW4 khóa XIII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện " Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn đã hướng dẫn ban công tác mặt trận tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, đảm bảo 100% khu dân cư trên địa bàn thị trấn được tổ chức ngày hội trong không khí vui tươi, đoàn kết mang đậm ý nghĩa" Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ". Trong dịp này, UBND, UB MTTQ thị trấn đã tặng giấy khen cho 14 tập thể các khu dân cư, 50 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ". Trong nhiệm kỳ, đã có 110 tập thể, 1.160 cá nhân được ban công tác mặt trận tổ dân phố biểu dương khen thưởng. Hằng năm, tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt 90% ( đạt 100% so với NQ), hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 92%, (đạt 100% so với NQ), số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa đạt 80% ( đạt 100% so với NQ).
    Vận động giúp đỡ người nghèo và hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tháng cao điểm " Vì người nghèo" , hưởng ứng các phong trào " Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn đã triển khai vận động xây dựng quỹ vì người nghèo đến 100% khu dân cư với tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ trên 79.900 nghìn đồng. Trong nhiệm kỳ đã có 6 nhà xuống cấp được xây mới, 4 nhà sửa chữa, 1 nhà xây mới, 120 hộ xây mới từ nhà bán kiên cố sang nhà kiên cố đảm bảo theo quy định. Tổ chức 20 cuộc giám sát trong đó ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn chủ trì 6 cuộc, các tổ chức thành viên được 14 cuộc. Tổ chức 02 cuộc tiếp xúc với nhân dân, tham gia 3 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân do đảng ủy tổ chức.

anh tin bai

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ thị trấn khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 13 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Hầu Seo Thắng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
    Nhân dịp này, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Si Ma Cai đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất trong công tác MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 
Vũ Chiến - Lồ Sinh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1