Văn phòng Huyện ủy Si Ma Cai, Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của huyện trong giai đoạn 2015 - 2019, Văn phòng đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Cấp ủy thực hiện đúng quy chế làm việc, thể hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chức năng lãnh đạo của Đảng; góp phần xây dựng huyện nhà phát triển vững mạnh. Căn cứ vào Nghị quyết của đảng bộ huyện, Nghị quyết của đảng cấp trên và tình hình thực tế của huyện, Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban thường vụ, Ban chấp hành, lịch công tác tuần của thường trực huyện ủy để chỉ đạo thực hiện sát đúng với tình hình. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn. Văn phòng đã tích cực chuẩn bị đầy đủ về nội dung, chất lượng văn bản, các điều kiện cần thiết, do đó đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của các Hội nghị, các kỳ họp của cấp ủy. Đồng thời tham mưu cho huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đánh giá đúng những việc đã làm được, những khuyết điểm tồn tại, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ huyện uỷ, trực tiếp là thường trực, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, nhất là các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, Văn phòng huyện uỷ đã tiếp bước truyền thống, trưởng thành hơn và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là giúp cấp ủy, Ban thường vụ, thường trực huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng... nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đáng chú ý, Văn phòng thường xuyên chủ động thực hiện công tác thu thập thông tin, thăm dò, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý và tham mưu chỉ đạo một cách có hiệu quả. Hàng ngày, cơ quan tiếp nhận một khối lượng thông tin lớn có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy. Từ năm 2015 đến nay, đã tiếp nhận, xử lý 5325 văn bản đến. Xây dựng, thẩm định, tham mưu ban hành 6080 văn bản các loại, trong đó: 14 nghị quyết, 10 quy định, 6 quy chế, 21 chỉ thị, 330 kế hoạch, 05 thông tri, 685 báo cáo, 2633 quyết định, 101 kết luận, 105 chương trình, 26 biên bản, 1248 công văn, 21 hướng dẫn, 635 thông báo, 147 tờ trình, 30 đề án và 63 văn bản khác. Chuẩn bị chu đáo, kịp thời các nội dung họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp tổ chức, phục vụ tốt các cuộc làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực, trong đó có 234 hội nghị và 793 lượt xe đưa, đón lãnh đạo đi công tác. Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, tiếp dân, công tác tài chính Ðảng có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Văn phòng huyện ủy đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”; Cán bộ, chuyên viên có chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề làm việc không kể thời gian và giờ giấc, sắp xếp công việc khoa học, phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân, xử lý thông tin đúng với chức năng, thẩm quyền nên khối lượng thông tin rất lớn nhưng việc xử lý vẫn kịp thời đảm bảo sự chính xác và có tính khả thi cao. Quá trình tham mưu luôn gắn hiệu quả kinh tế với tiến bộ xã hội, coi trọng nhân tố mới, nhân tố ổn định trong quá trình phát triển, nhiều lĩnh vực đạt hiệu quả rõ rệt; các chủ trương của huyện về phát triển kinh tế - xã hội đều hợp lòng dân, phù hợp tình hình thực tế, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng đã góp phần đưa kinh tế của huyện không ngừng phát triển, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống không ngừng được đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông mở rộng thông suốt; giáo dục, y tế không ngừng phát triển; quy mô ngành học, lớp học, bậc học ngày một tăng; chất lượng dạy và học ở các trường được tốt hơn; quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường và giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể với nhân dân. Nhân dân đều phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh”.

Với những thành tích nổi bật và toàn diện  nhiều năm liền, Văn phòng huyện ủy được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen, 100% cán bộ công chức văn phòng hàng năm đều hoàn thành tốt niệm vụ trở lên. Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo” những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức văn phòng huyện ủy sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng cơ quan tham mưu, phục vụ đắc lực cho Ban thường vụ và Thường trực huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần xây dựng và phát triển huyện Si Ma Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn phòng Huyện ủy

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1