Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2021

         Ngày 28/4, huyện Si Ma Cai đã tổ chức Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4. Dự buổi Bế mạc có đồng chí Đặng Văn Trịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo Ban CHQS huyện cùng toàn thể các học viên.

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc lớp Bồi dưỡng

         Tham gia lớp Bồi dưỡng có 68 học viên là đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố, bảo vê an ninh chính trị, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản các luật Quốc phòng An Ninh quốc gia, pháp lệnh dự bị động viên.

 

         Kết thúc khóa học, 100% học viên đã đủ điều kiện viết bài thu hoạch, qua kiểm tra đánh giá 100% đều đạt khá, giỏi. Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, để các cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao./. 

Hoàng Sáo - Trung Dũng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 2,037
  • Tất cả: 2,069,245