Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách họp tổng kết công tác năm 2001

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có những tác động không nhỏ đến việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai các giải pháp kịp thời, chỉ đạo các hoạt động triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí thành viên hội đồng quản trị tập trung triển khai các giải pháp tổ chức triển khai nhiệm vụ. Luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng Giám đốc NHCSXH, chỉ đạo tăng cường truyền thông, triển khai các chương trình cho vay trọng tâm như hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới mới thoát nghèo, Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hỗ trợ người sử lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao trách nhiệm của UBND các xã, của các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ TK&VV trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Tổng nguồn vốn năm 2021 là trên 266 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với năm 2020,  trong đó nguồn vốn cân đối từ trung ương là 195 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất là 22 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn thị trường của tổ chức và cá nhân trên địa bàn là 17 tỷ  đồng, tiền gửi qua tổ TK&VV là 5 tỷ đồng, tăng  tỷ đồng so với năm 2020. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là  48 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với năm 2020.

Doanh số cho vay quý IV là  16 tỷ đồng, với 315 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số cho vay lũy kế năm 2021 là 92,5 tỷ đồng, với 1.920 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ  quý IV là 10 tỷ đồng, doanh số lũy kế là  71 tỷ đồng. Tổng dư nợ: 266 tỷ đồng,  tăng 20 tỷ đồng so với năm 2020. Số hộ đang có dư nợ là 4.559  hộ, chiếm tỷ lệ 58%, số món vay dư nợ là 5.513 món. Dư nợ bình quân là 58,3 triệu đồng/khách hàng.

Tổng nợ xấu, tập trung ở nợ quá hạn là 206 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ. Nguyên nhân chủ yếu phát sinh nợ quá hạn do người vay đi khỏi địa phương, đang chấp hành án phạt tù, do những ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại các điểm giao dịch xã và tại trụ sở Phòng giao dịch theo quy định. Tập trung công khai các nội dung huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã, công khai về chính sách cho vay hỗ trợ trả lương cho người lao động và phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19, Chấp hành nguyên tắc, tiêu chuẩn, chế độ, định mức các khoản thu chi theo quy định. Thực hiện hạch toán kế toán đúng hướng dẫn, quy định đảm bảo phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Năm 2021, NHCSXH huyện đã xây dựng chương trình tự kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch năm 2021 và chi tiết cho từng tháng, từng quý theo quy định, xây dựng kế hoạch kiểm tra chéo địa bàn tín dụng, kế hoạch kiểm tra tại các Điểm giao dịch xã... Kết quả công tác kiểm tra đạt 100% kế hoạch đề ra. Phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại tất cả 128 tổ TK&VV của 10 xã, thị trấn trên toàn huyện, kiểm tra được 2.985 lượt khách hàng vay vốn, số tiền 176 tỷ đồng.Tổng dư nợ đã thực hiện uỷ thác đạt 265 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng dư nợ. Tại các xã, thị trấn đều có sự tham gia nhận uỷ thác của 4 tổ chức Hội, đoàn thể, quản lý 128 tổ TK&VV, trong đó 123 tổ xếp loại tốt, chiếm 96%, 3 tổ xếp loại khá chiếm 2,3%. Cơ bản các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã xếp loại chất lượng hoạt động khá, tốt.

Trong năm 2021, tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm trên cho 758 lượt lao động và hộ kinh doanh, xây dựng trên 360 công trình NS&VSMT nông thôn, phần lớn vốn tín dụng được tập trung cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Việc triển cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, hạn chế những tác động của dịch bệnh đến đời sống xã hội.

Trong năm 2022, Ban đại diện hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ chống dịch theo trạng thái mới, đảm bảo vừa hoàn thành các nhiệm vụ, vừa đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ. Phản ánh đúng thực tế, khách quan, đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH huyện. Về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng: Tổng dư nợ tăng trưởng tối thiểu 22 tỷ đồng, Tổng dư nợ đến cuối năm đạt trên 288 tỷ đồng. Tổng số dư nguồn vốn huy động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tăng trưởng 2,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Dương yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, bám nắm cơ sở để nắm bắt nhu cầu vốn của nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch đè xuất với trung ương bổ sung thêm vốn, thường xuyên kiểm tra, giám sát để nguồn vốn vay đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích./.

T. Nhàn

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1