Hội nghị tập huấn triển khai Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số DTI huyện Si Ma Cai năm 2022

    Thực hiện Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương,  các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Si Ma Cai về triển khai xác định Chỉ số DTI đối với các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022.

anh tin bai

(Ảnh Ông: Tô Văn Sơn - Trưởng phòng VHTT triển khai các nội dung trong Hội nghị)

    Để công tác xác định chỉ số DTI năm 2022 đạt hiệu quả, ngày 08/12/2022 Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xác định Chỉ số DTI cho các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn. 

anh tin bai

(Ảnh cán bộ phòng VHTT  hướng dẫn cho cán bộ cấp xã, thị trấn)

    Tại Hội nghị cán bộ Phòng Văn hóa – TT đã triển khai hướng dẫn cán bộ các cơ quan, UBND các xã, thị trấn về cách xác định chỉ số DTI của đơn vị mình và cung cấp tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác chấm thẩm định của Hội đồng xác định chỉ số DTI huyện Si Ma Cai năm 2022. Có nhiều chỉ số còn chưa hiểu rõ các cán bộ cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất các xác định đảm bảo theo đúng quy định.

triển khai xác định Chỉ số DTI cho các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn

triển khai xác định Chỉ số DTI đối với các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào CaKế hoạch số 297/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Si Ma Cai về triển khai xác định Chỉ số DTI đối với các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 659
  • Trong tuần: 2,175
  • Tất cả: 2,069,383