Huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan cấp huyện năm 2023

    Thực hiện Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND huyện Si Ma Cai đã ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 01/12/2023 của UBND huyện Si Ma Cai về triển khai đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với UBND huyện, các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023.

    Để triển khai có hiệu quả công tác đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với UBND huyện, các cơ quan cấp huyện năm 2023, sáng ngày 15/12/2023 UBND huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cho các cơ quan cấp huyện.

anh tin bai

                                                                                          Ảnh Hội nghị tập huấn 

    Tại hội nghị cán bộ Phòng Văn hoá – TT huyện đã triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số DTI năm 2023 tại địa chỉ: http://dti.laocai.gov.vn/login đồng thời hướng dẫn các tiêu chí trong bộ chỉ số đánh giá và cung cấp tài liệu minh chứng; hướng dẫn gửi thẩm định trên hệ thống đánh giá. Có nhiều chỉ số còn chưa hiểu rõ các cán bộ cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất cách xác định để thống nhất nội dung cung cấp, đánh giá đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

    Việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số giúp cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động chuyển đổi số để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức.

triển khai xác định Chỉ số DTI cho các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn

triển khai xác định Chỉ số DTI đối với các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Ca

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1