Huyện Si Ma cai tổ chức họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

     Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, ngày 14/6/2023 UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

     Chủ trì cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; tới dự cuộc họp có các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Bưu điện huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên phụ trách CCHC của các Phòng Nội vụ, Tư Pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin.

anh tin bai

(Đ/c Hoàng Văn Dương - Phó Bí Thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chủ trì cuộc họp)

    Tại cuộc họp Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của huyện) đã thông qua báo cáo kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022; kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

anh tin bai

(Đ/c Bùi Trung Dũng - Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo kết quả các Chỉ số CCHC năm 2022 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023)

    Trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt 97,5%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình: đạt 83,5%; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực đạt 30,53%; Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) trong 6 tháng đầu năm đạt 95%; Tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ công việc, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 74%.

     Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp để khắc phục và nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của UBND huyện còn đạt thấp trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

     Kết luận tại cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế năm 2022; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của UBND huyện. Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số về dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử… Tăng cường ký số, gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 285
  • Tất cả: 1,985,190