Lào cai hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
Theo báo cáo 9 tháng của Ban Chỉ đạo đề án 06 tỉnh Lào Cai, trên bảng đánh giá xếp loại theo các tiêu chí, chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia); theo bảng xếp hạng bộ chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 9, Lào Cai đạt 78,7/100 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố. Năm 2022, tỉnh Lào Cai giữ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
anh tin bai

Nhiều thủ tục hành chính được đẩy nhanh tiến độ giải quyết. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với nhóm “Công khai, minh bạch”, Lào Cai đạt 14,2/18 điểm (điểm trung bình cả nước là 11,6/18 điểm).

Đối với nhóm “Tiến độ, kết quả giải quyết”, Lào Cai đạt 18,7/20 điểm (điểm trung bình cả nước là 17,6/20 điểm).

Đối với nhóm “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến”, Lào Cai đạt 4,5/22 điểm, trong đó Dịch vụ công trực tuyến đạt 7,5/12 điểm (điểm trung bình cả nước là 5,9/12 điểm), Thanh toán trực tuyến đạt 7/10 điểm (điểm trung bình cả nước là 4/10 điểm).

Đối với nhóm “Mức độ hài lòng”, Lào Cai đạt 17,7/18 điểm (điểm trung bình cả nước là 17,1/18 điểm).

Đối với nhóm “Số hoá hồ sơ”, Lào Cai đạt 13,7/22 điểm (điểm trung bình cả nước là 10,7/22 điểm).

anh tin bai

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Về dịch vụ công, các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp luôn được tỉnh quan tâm, thúc đẩy thực hiện với trọng tâm là đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỉnh Lào Cai đang cung cấp 1.854 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đã tích hợp 1.356 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 83%; 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg. Đến nay, Lào Cai là một trong 23 địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đã triển khai thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế.

Theo Báo Lào Cai điện tử

1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1