Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đ cho UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023

    Chiều ngày 15/12/2023, UBND huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cho UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai

                                                                     Ảnh Hội nghị

    Tại hội nghị cán bộ Phòng Văn hoá – TT huyện đã triển khai Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 01/12/2023 của UBND huyện Si Ma Cai về triển khai đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với UBND huyện, các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số DTI năm 2023 tại địa chỉ: http://dti.laocai.gov.vn/login, hướng dẫn các tiêu chí trong bộ chỉ số đánh giá và cung cấp tài liệu minh chứng; hướng dẫn gửi thẩm định trên hệ thống đánh giá.

anh tin bai

                    Ảnh cán bộ Phòng Văn hóa - TT triển khai hướng dẫn phần mềm đánh giá 

   Qua hội nghị cán bộ, công chức của các xã, thị trấn đã nắm được về thành phần các tiêu chí trong bộ chỉ số chấm điểm cấp xã năm 2023 để làm tốt việc cung cấp các tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại chuyển đổi số năm 2023 đạt kết quả cao.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1