Si Ma Cai sôi nổi các phong trào thi đua học và làm theo Bác

Huyện ủy tập trung chỉ đạo cơ sở tổ chức học tập nghiêm túc và nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên... Từ đó, nâng cao đạo đức cách mạng, có ý thức xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, có ý thức xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng các cấp đã đề ra. Các đơn vị cơ sở đã xây dựng  nhiều chuẩn mực đạo đức làm phương châm hành động, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, Các khẩu hiệu này được treo trang trọng tại nơi làm việc. Việc xây dựng và niêm yết chuẩn mực đạo đức đã được 100% các chi, đảng bộ thực hiện. Sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành của huyện đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các khẩu hiệu cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị với phương châm “gắn sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, đến nay toàn huyện có 112 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; nổi bật như ngành Giáo dục với khẩu hiệu “Trung thực - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”; Viện kiểm sát Nhân dân với khẩu hiệu Mỗi cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Đảng bộ xã Sín Chéng với chuẩn mực đạo đức “Gương mẫu, đoàn kết, lắng nghe, dân chủ, tạo niềm tin”... Sau khi khái quát thành khẩu hiệu, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan đơn vị trong toàn huyện đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung các khẩu hiệu gắn với việc thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc, văn hóa công sở, hương ước thôn bản, các mô hình dòng họ tự quản về an ninh thôn bản. Hằng tháng cơ quan, đơn vị, cấp ủy từ chi bộ cơ sở tổ chức việc đánh giá thực hiện chuẩn mực đạo đức của từng cá nhân theo nội dung đăng ký thực hiện và nội dung đăng ký nêu gương, qua đó việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đã trở thành nền nếp ở một số cơ quan, đơn vị qua đó ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh bức xúc của nhân dân. Việc nâng cao ý thức, trách, nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý... qua đó góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng,  sự điều hành của chính quyền, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Huyện uỷ đã chỉ đạo tổ chức ký giao ước thi đua cho  trên 2400  cán bộ, đảng viên; các chi bộ dưới cơ sở; 59 thôn, bản và tổ dân phố. Định kỳ hằng tháng, quý, năm các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện từ đó góp ý rút kinh nghiệm những mặt mạnh, mặt chưa mạnh để cán bộ đảng viên tích cực phát huy những mặt tích cực đồng thời xây dựng phương hướng thực hiện, khắc phục những mặt còn hạn chế trong thời gian tiếp theo.

Các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cam kết nêu gương cùng với kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề hằng năm, trọng tâm là đưa việc nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các hội nghị sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức. Qua đó phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến khá rõ nét. Chất lượng công tác ngày một nâng lên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nói đi đôi với làm, trung thực, chống chủ nghĩa cá nhân; giao tiếp, ứng xử với nhân dân ngày càng lịch thiệp, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu và tín nhiệm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 28, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai, đã được Huyện uỷ triển khai đồng loạt và sâu rộng đến các Chi, Đảng bộ. Các cơ quan, đơn vị, thôn, bản đều lựa chọn ra những việc làm cụ thể, phù hợp với địa phương, lĩnh vực của mình để phát động, như các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phụ nữ làm kinh tế giỏi; thanh niên làm theo lời Bác; thi đua dạy tốt, học tốt... qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với những cách làm hay, hết sức bình dị mà có sức lan lớn. Ví dụ như cô giáo Ngọc Hà, giáo viên Trường phổ thông cơ sở bán trú  xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai đã  nhận đỡ đầu  giúp đỡ 01 học sinh nghèo.  Chi hội chữ thập đỏ Huyện ủy nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại xã Bản Mế.......Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là phong trào thi đua sôi nổi trở thành nhu cầu của cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân; phát huy được tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; các chi, đảng bộ đã lựa chọn ra những phần việc trọng tâm, phù hợp để lãnh đạo thực hiện. Dòng họ Lừu tại thôn Mản Thẩn, Đảng bộ xã Quan Hồ Thẩn đã lựa chọn nội dung vận động nhân dân cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, trọng tâm là vệ sinh môi trường nông thôn theo Đề án số 14 của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, các hoạt động dọn dẹp vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm được tổ chức thường xuyên. Đến nay, 100% gia đình ở thôn Mản Thẩn đã có nhà vệ sinh và chuồng nhốt gia súc…

Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi, đảng bộ đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng “làm theo”. Đảng bộ các xã, thị trấn thì xác định trọng tâm là tập trung lãnh đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; Đảng bộ Quân sự huyện với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hằng năm; Đảng bộ Công an huyện thực hiện thi đua “Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”…Người người thi đua, nhà nhà thi đua, cùng nhau xây dựng huyện nghèo phát triển, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; chính trị ổn định; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của người dân ngày một nâng cao, cái đói, cái nghèo đang lùi dần vào quá khứ.

Đó là những kết quả dễ nhận thấy, song có lẽ cái được lớn nhất sau gần hai nhiệm kỳ thực hiện  việc học tập và làm theo Bác tại huyện Si Ma Cai chính là đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị và ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng./.

Lý Seo Vảng, Phó bí thư Huyện ủy

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 206
  • Tất cả: 1,985,111