Giám sát chuyên đề chính sách về giáo dục người khuyết tật và hỗ trợ giáo viên giáo dục người khuyết tật

    Ngày 11/5/2022 của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai, tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách về giáo dục người khuyết tật và hỗ trợ giáo viên giáo dục người khuyết tật trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Hà, Trưởng ban KT-XH trưởng đoàn, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành viên Ban KT-XH huyện.


    Trong những năm qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật học và hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự tham mưu của ngành giáo dục trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Ngành giáo dục đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi tham gia hòa nhập chính vì thế tỷ lệ huy động ngày càng cao năm học 2021 – 2022 đạt 50,6%, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh đã chung tay góp sức, đóng góp về vật chất hỗ trợ học sinh khuyết tật, tạo điều kiện cho các em được học tập và vui chơi. Các đơn vị trường đã linh hoạt, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục cho từng cá nhân cơ bản đáp ứng được mục tiêu của từng đối tượng học sinh, miễn giảm một số môn học không thể đáp ứng do tình trạng khuyết tật gây nên. Một số trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn trong học tập. Các chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật được chi trả kịp thời, đảm bảo quy định.

    Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm tốt việc thực hiện chính sách chính về giáo dục người khuyết tật và hỗ trợ  giáo viên giáo dục người khuyết tật cũng còn tồn tại một số vấn đề được đoàn giám sát chỉ ra trong  việc xác định mức độ khuyết tật của các xã, thị trấn; hồ sơ của trẻ khuyết tật chưa đảm bảo quy định; việc thực hiện chính sách ưu đãi cho giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho học sinh khuyết tật học hòa nhập chưa được triển khai thực hiện.


Kết luận cuộc giám sát đoàn giám sát đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng ngành giáo dục, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách cho người khuyết tật học hòa nhập và giáo viên giảng dạy người khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện; tăng cường cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục hỗ trợ công tác dạy và học, đảm bảo điều kiện tiếp cận giáo dục đối với trẻ em khuyết tật tại các đơn vị trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập.Xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động can thiệt sớm, giáo dục hòa nhập; tư vấn định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật. Xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập, thân thiện, đảm bảo người khuyết tật được tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác và được tham gia bình đẳng trong mọi hoạt động giáo dục; đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục người khuyết tật học hòa nhập, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước dành cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập theo quy định của pháp luật.


1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 481
  • Trong tuần: 4 992
  • Tất cả: 499818