Thường trực HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn

    Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TT.HĐND ngày 24/01/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai về giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 02 năm 2024 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai do đồng chí Trần Bích Sửu, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thào Chư Phìn

 

    Qua giám sát trực tiếp với 10/10 xã thị trấn trên địa bàn huyện, nhìn chung, hoạt động của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đảm bảo thực hiện đúng luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thường trực HĐND một số xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò lãnh, chỉ đạo trong việc tổ chức, điều hòa, phân công, phối hợp các hoạt động của HĐND.
    Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xác định rõ mối quan hệ phối hợp ba bên trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng và ban hành chương trình hoạt động, chương trình giám sát của Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn năm 2021 theo quy định.

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại xã Lùng Thẩn

    Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kịp thời nắm bắt được những vấn đề cần giải quyết của địa phương, từ đó có kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn xem xét tháo gỡ, kịp thời giải quyết theo quy định. 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động HĐND cấp xã còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa tương xứng với vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương như: Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động kỳ họp còn nhiều lúng túng; công tác phối hợp giữa UBND với MTTQ xã, thị trấn chưa chặt chẽ; các ý kiến chất vấn, đề nghị giải trình tại các kỳ họp còn ít; một số Nghị quyết ban hành chưa đảm bảo theo quy định...
    Tại buổi làm việc với các xã, thị trấn Đoàn giám sát đề nghị HĐND các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với UBND, UBMTT cùng cấp để tổ chức các kỳ họp cũng các hoạt động khác của HĐND đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1