Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai giám sát Công tác phổ cấp giáo dục Mầm non

    Ngày 23/10/2023, Đoàn giám của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai đã tiến hành giám sát về công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Tham gia buổi làm việc cùng Đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

anh tin bai

Giám sát về công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

 

    Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, tính đến tháng 9/2023, toàn huyện có 14 trường MN/10 xã, thị trấn. 57 điểm trường lẻ; 197 nhóm lớp/3824 trẻ, Công lập: 195 nhóm lớp/ 3815 trẻ; tư thục 2 nhóm/09 trẻ. cụ thể: Nhóm trẻ 43/915 trẻ (Công lập 41 nhóm/906 trẻ, tư thục 2 nhóm/09 trẻ); Lớp MG 154 lớp/2909 trẻ); Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt trên 35%, Tỷ lệ  trẻ MG ra lớp đạt 99,8%. Tỷ lệ trẻ 4,5 tuổi trong đối tượng phổ cập đạt 100%. Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát tiến hành thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trong những năm tiếp theo.
    Phát biểu tại buổi giám sát, đồng Trần Bích Sửu, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đã ghi nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, đồng thời đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục mầm non tạo sự đồng thuận của nhân dân về công tác này; nâng cao chất lượng giáo viên, quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên giúp yên tâm, tập trung nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy; duy trì các đơn vị trường đạt chuẩn; không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng đến mức thấp nhất; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng; khen thưởng kịp thời những nhân tố điển hình tạo động lực, khí thế trong dạy tốt, học tốt.

 
Nguyễn Sơn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 2,018
  • Tất cả: 2,069,226