6 tháng đầu năm, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Si Ma Cai đạt trên 186 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Si Ma Cai đã phối hợp với các phòng ban, các tổ chức Hội, Đoàn thể  chính trị xã hội nhận ủy thác  vay vốn, để  triển khai các biện pháp để đưa chính sách tín dụng  xuống cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Với tổng dư nợ đạt trên 186 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 32 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay tăng trưởng trên 11 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. Đặc biệt là các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ vùng sâu, vùng xa vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Đến nay, huyện Si Ma Cai đã có 803 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Trong đó có 64 hộ đặc biệt khó khăn, 335 hộ nghèo, 117 hộ cận nghèo, 195 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Doanh số cho vay đạt 32 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 21 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên 186 tỷ đồng, đạt 96,31% so với kế hoạch giao. Trong đó nợ xấu là 73 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%/tổng dư nợ. Tổng thu lãi trong 6 tháng là trên 6,1 tỷ đồng, huy động tiết kiệm dân cư đạt trên 5,4 tỷ đồng, huy động tiền gửi từ tổ viên tổ Tiết kiệm và vay vốn đạt 2,9 tỷ đồng.

Các nguồn vốn cho vay tập trung vào các chương trình: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách. Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm tra sử dụng nguồn vốn  thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo./.

Mạnh Linh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1