Ban quản lý rừng phòng hộ Huyện Si Ma Cai: Làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng năm 2016.

Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai, đến nay đã Tiến hành gieo ươm mới 100 kg hạt Sa mộc, 10 kg hạt Lát hoa, 3 kg hạt Sơn tra. Bảo quản tốt 3000 kg hạt trẩu và 500 kg hạt xoan ta phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2016. Thực hiện chăm sóc cây tồn và cây con mới gieo ươm phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2016 theo đúng quy trình kỹ thuật.  Theo đánh giá của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, cây giống hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Để đảm bảo chất lượng khi xuất vườn, cây sẽ được kiểm tra chặt chẽ về chiều cao, kích thước, tuổi...

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Si Ma Cai đã bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 5.491,9 ha.  Xây dựng chương trình, kế hoạch tuần tra, bảo vệ chi tiết cho cả năm. Tiến hành kiểm tra sủa chữa bảng biển bảo vệ rừng tại các xã. Thường xuyên phối hợp với UBND xã và hộ nhận khoán tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng. Trong tháng không để xảy ra các vụ vi phạm về bảo vệ rừng. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của Nhà nước về lĩnh vực Bảo vệ và phát triển rừng. Công tác bảo vệ rừng phòng chống chặt phá rừng trái phép thường xuyên được duy trì, trong 6 tháng không để xảy ra các vụ vi phạm về bảo vệ rừng. Hiện nay đơn vị đang tổng hợp, xây dựng dự án trồng rừng phòng hộ và dự án trồng rừng sản xuất trình các cấp có thẩm quyền thẩm dịnh và phê duyệt dự án. Chỉ đạo các hộ nhận khoán, trồng dặm và chăm sóc các diện tích rừng trong thời hạn đầu tư theo quy định, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, nghiêm thu các diện tích chăm sóc đúng theo hồ sơ thiết kế. đôn đốc các hộ nhận khoán tiến hành chăm sóc lần 1, chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm 2 và lần 1 chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm 3.

Khoanh nuôi chuyển tiếp 400 ha tại xã Cán Hồ 50 ha,  Thào Chư Phìn 300,8  ha, Lử Thẩn 20,2 ha, Sán Chải 20 ha, Bản Mế 9 ha tiến hành triển khai khoanh nuôi bảo vệ theo đúng hồ sơ thiết kế, Theo kế hoạch, năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai trồng 200ha rừng sản xuất và 100 ha rừng phòng hộ.

Trong thời gian tới Ban quản lý rừng phòng hộ, tiếp tục tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, PCCCR, phối hợp với UBND các xã chỉ đạo các hộ nhân khoán bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có trên địa bàn. Tiếp tục rà soát điều chỉnh khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch. Triển khai ký kết hợp đồng với các hộ nhận khoán trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Phổ biến quy trình kỹ thuật trồng rừng, tổ chức triển khai trồng rừng xong trước 31/11/2016. Tổ chức trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ, nghiệm thu theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt./.

Đ Nam 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1