Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ngày 22/7/2020, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện - Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị

Qua báo cáo trình bày tại Hội nghị, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tích cực đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả để chỉ đạo hoạt động của NHCSXH huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Với tổng dư nợ 228.110 triệu đồng, đạt 96,09% kế hoạch, tăng 9.204 triệu đồng (tỷ lệ 4,20%) so với năm 2019. Số hộ đang có dư nợ là 4.399/7.468 hộ toàn huyện, chiếm tỷ lệ 58,90%, số món vay dư nợ là 5.466 món. Dư nợ bình quân là 51,85 triệu đồng/khách hàng. Doanh số cho vay lũy kế 6 tháng là 37.753 triệu đồng, với 767 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ lũy kế 6 tháng là 28.524 triệu đồng.

Sau khi có những thay đổi về địa bàn hành chính và thành viên, Ban đại diện đã thực hiện phân công lại, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên, liên tục. Các đồng chí thành viên là Chủ tịch UBND các xã đã tích cực tham gia chỉ đạo, quản lý các chương trình cho vay trên địa bàn. Có 18 lượt thành viên thực hiện kiểm tra, trong đó: thành viên cấp huyện kiểm tra được 10 lượt xã, 23 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), 118 lượt hộ vay vốn; thành viên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra được 10 lượt xã, 33 lượt tổ TK&VV, 66 lượt hộ vay vốn. NHCSXH huyện thực hiện kiểm tra được 10 lượt điểm giao dịch, thực hiện kiểm tra chéo và kiểm tra, đối chiếu tại 10/10 xã, 133 lượt tổ TK&VV, 1.073 lượt khách hàng vay vốn. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác kiểm tra được 40 lượt xã, 183 lượt Tổ TK&VV.

Đ/c Dương Đức Hạnh - Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Si Ma Cai - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện 6 tháng đầu năm 2020

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, trong đó trọng tâm là việc tham mưu chuyển nguồn từ ngân sách địa phương sang để NHCSXH thực hiện cho vay, Trong 6 tháng đầu, số tiền chuyển bổ sung là 4.000 triệu đồng; đưa tổng số tiền lũy kế chuyển sang là 38.257,7 triệu đồng (trong đó lãi nhập nguồn là 8 triệu đồng). Tổng dư nợ đã thực hiện là 33.205,7/38.258 triệu đồng, đạt 86,79% kế hoạch, trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 445 triệu đồng, dư nợ cho vay giải quyết việc làm (Nghị quyết 22) là 32.760,7 triệu đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích, hiệu quả thấp và có tư tưởng trông chờ ỷ lại trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay vốn. Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn luôn phát huy hiệu quả./.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1