Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

          Chiều ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Các chỉ tiêu được giao trong năm 2020 đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch với 45/47 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh, 61/65 chỉ tiêu kinh tế xã hội do HĐND huyện giao đạt và vượt mức kế hoạch. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện như: Tổng sản lượng lương thực có hạt, thu nhập bình quân người/năm. Bên cạnh đó còn 04/65 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao chưa hoàn thành đó là: (01) xã về đích nông thôn mới (xã Sán Chải) không hoàn thành; (02) tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 99,6% so với kế hoạch giao; (3) 01/02 trường không đạt Chuẩn Quốc gia; (4) chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm không đạt kế hoạch 3,5%.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

          Chỉ thị đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2021, cụ thể:

          1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ngay từ đầu năm, bảo đảm các chỉ tiêu đều đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh và HĐND huyện giao trong tháng 11/2021. Trong tháng 01/2021 phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra công tác giao kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2021 của các xã, thị trấn.

          2. Tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII. Trong tháng 01/2021, trên cơ sở 4 chương trình, 9 đề án, các nghị quyết và kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025; các cơ quan được giao chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Cân đối, huy động nguồn lực thực hiện các đề án theo kế hoạch đề ra.

          3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

          4. Hoàn thành Đề án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Si Ma Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 khi được TW ban hành.

          5. Tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất, tạo nguồn lực cho đầu tư, phát triển; quy hoạch, quản lý đất công, tạo ra quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với tư vấn giới thiệu việc làm.

          7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

          8. Trong xây dựng nông thôn mới:

          - Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm phát huy tính tự giác, tính tự nguyện của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm (đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người dân; giảm nghèo, cải thiện vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH). Tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho xây dựng nông thôn mới.

          - Chỉ đạo các xã đã đạt các tiêu chí nông thôn mới củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt được, đồng thời xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí theo Quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 11/06/2018 của UBND tỉnh Lào Cai; chỉ đạo các xã rà soát, đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí nông thôn mới tại các xã; phấn đấu năm 2021 có thêm xã Sán Chải đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành tối thiểu thêm 06 tiêu chí nông thôn mới, nâng bình quân số tiêu chí trong năm đạt 16,1 tiêu chí/xã./.

Lê Thanh Nghị 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1