Huyện Si Ma Cai, thực hiện tốt chính sách vay vốn tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2019, trên mười ngàn lượt người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã được vay vốn với lãi xuất ưu đãi để phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn 226 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với năm 2018.

Trong đó nguồn vốn trung ương: 171 tỷ đồng, Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất: 23 tỷ đồng. Trong đó, huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân là trên  20 tỷ đồng, tiền gửi qua tổ  tiết kiệm vay vốn là trên 3,4 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 34 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2018.

Doanh số cho vay là 84 tỷ đồng, với 1.500 lượt hộ gia đình được vay vốn. Doanh số thu nợ là: 57 tỷ đồng. Tổng dư nợ: 216 tỷ đồng, dư nợ bình quân là 49 triệu đồng/hộ.Cán bộ ngân hàng chính sách kiểm tra hộ dân sử dụng nguồn vốn 

Đến nay, tổng nguồn vốn theo Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy, đã ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay là 33 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay lũy kế là trên 27 tỷ đồng, với 374 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ là 358 triệu đồng. Tổng dư nợ là trên 26 tỷ đồng,  n hìn trung các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tỷ lệ nợ xấu tập trung ở nợ quá hạn là trên 133 triệu đồng, chiếm 0,061% tổng dư nợ.  Trong năm 2019, tổng doanh số cho vay theo quyết định 2085/QĐ-TTg là 7 tỷ đồng, với 80 lượt hộ được vay vốn./.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1