Kiểm tra quản lý nhà nước về công tác đảm bảo ATTP tại xã Quan Thần Sán

Vừa qua, Đoàn kiểm tra quản lý nhà nước về công tác đảm bảo ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Quan Thần Sán.

Trong thời gian ½ ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công tác phối hợp liên ngành và việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 của UBND xã. Tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Qua quá trình kiểm tra đoàn đã đánh giá cao những mặt đã làm được như: BCĐ ATTP xã đã thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tham mưu cho UBND xã ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. BCĐ ATTP xã thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý trên địa bàn xã. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, đoàn đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm có hàng hóa hết hạn sử dụng, đoàn đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với  các này cơ sở này số tiền 750.000đ.

Kết luận buổi kiểm tra, đoàn đã đề nghị: BCĐ ATTP xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP. Hoàn thiện báo cáo bổ sung những số liệu phản ảnh đúng thực tế quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của BCĐ xã. Thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn xã, đặc biệt quan tâm đến các trường bán trú, công tác lưu mẫu thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP tới người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân hạn chế việc sử dụng các loại thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật…

Thào Loan


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1