Lùng Sui: Phát huy người có uy tín với công tác phát triển và bảo vệ rừng

Xã Lùng Sui, có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Toàn xã có 6 thôn. Nhận thức sâu sắc rằng thôn, bản là nơi trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cũng được phát động, hưởng ứng và thực hiện từ chính thôn bản. Chính vì vậy, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Lùng Sui luôn thực hiện tốt việc nêu cao vai trò của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Hiện nay toàn xã Lùng Sui có 6 người uy tín. Đội ngũ này thực sự đã nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, người thân và nhân dân trong cộng đồng nơi mình sinh sống chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nội dung trong quy ước, hương ước của thôn bản góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là phong trào phát triển và bảo vệ rừng.

Từ bao đời nay trưởng dòng họ, người có uy tín có vai trò to lớn trong việc xây dựng thôn bản, họ là chỗ dựa tinh thần, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của cộng đồng các dân tộc. người có uy tín là những người nắm chắc, hiểu sâu về mọi vấn đề trong thôn bản, là người đứng ra phân giải đúng sai, giải quyết các mâu thuẫn trong thôn và trong từng gia đình. Đồng thời, người có uy tín luôn cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, làm tốt cong tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội quy, quy định bảo vệ rừng. Nhờ đó những năm qua trên địa bàn xã không có trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đất rừng.hay phá rừng. thậm chí họ còn cùng nhau tham gia thi đua  trông coi, phát triển thêm diện tích rừng. hiện nay toàn xã có 662,6 ha rừng đang được nhân dân nhận giao khoán và bảo vệ rừng.

Do đó, nhận thức của đồng bào tại những thôn bản đã thay đổi khác trước. khi đồng bào hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, hiểu được những quy định của nhà nước sẽ tự ý thức trong việc bảo vệ nguồn sinh thái rừng và tích cực trồng rừng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong việc phối hợp các ngành như công an, kiểm lâm cùng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. tập trung phát triển bảo vệ rừng.

Có thể nói, vai trò của đội ngũ người người có uy tín trong phong trào phát triển và bảo vệ rừng đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Họ thật sự là chiếc cầu nối vững chắc giữa chính quyền với nhân dân. Một mặt tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về bảo vệ rừng đến với đồng bào, mặt khác phản ánh mong muốn, ý chí, nguyện vọng của bà con đến các cấp chính quyền./.

Mạnh Linh


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1