Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tổ chức tập huấn vụ nghiệp cho 30 đồng chí là thành viên các ban quản lý vốn tại xã Lử Thẩn.

Vừa qua, ngân hàng chính sách xã hội huyện Si Ma Cai đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho 30 đồng chí, thành phần là ban quản lý các tổ VV&TK trên địa bàn xã Lử Thẩn.

Trong thời gian ½ ngày, các đồng chí trong ban quản lý các tổ TK&VV, hội trưởng hội phó, trưởng các thôn, đã được các cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện, hưỡng dẫn các nội dung về: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý TTK&VV, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ vay vốn,  cách ghi chép, các biểu mẫu  do tổ  TTK&VV quản lý,  giới thiệu các chương trình vốn đang triển khai đến các hộ dân trên địa bàn huyện, các nội dung cần lưu ý khi tiến hành làm thủ tục ủy thác cho vay qua các tổ chức hội đoàn thể,  các kỹ năng nghiệp vụ gửi tiền của tổ viên tổ TK&VV, công tác phối hợp giữa ngân hàng CSXH và tổ chức hội đoàn thể.

 Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để ban quản lý tổ TTK&VV được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, tiếp cận, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH, và  giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo  bền vững cho người dân./.

Phương Anh.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1