Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Sín Chéng

Để đồng vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả. Giúp người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, triển khai đồng vốn đến đúng đối tượng và giúp người dân sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Vừa qua NHCSXH huyện Si Ma Cai đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng đến các hộ dân trên địa bàn xã Sín Chéng.

          Hiện nay trên địa bàn xã Sín Chéng có 18 tổ TK&VV, được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội. Đến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại xã Sín Chéng trong năm 2018 đạt trên 22 tỷ đồng, trong đó có 600 hộ vay vốn.

Để tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, NHCSXH cử cán bộ phụ trách từng xã xuống cơ sở phối hợp với các tổ trưởng tổ vay vốn, tiết kiệm hướng dẫn tại các buổi họp thôn để người dân hiểu được những ưu đãi của Chính phủ đối với từng đối tượng người dân trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để chuyển tải nguồn vốn một cách nhanh nhất đến với người dân thuộc đối tượng thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ./.

          Phương Anh.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1