Phòng Dân tộc huyện Si Ma Cai : Thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Phòng Dân tộc huyện Si Ma Cai đã tham mưu cho UBND huyện, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn, qua các chương trình, dự án được nhà nước hỗ trợ đã tạo điều kiện tích cực, giúp cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện đặc biệt khó khăn, góp phần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo,  chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình công tác dân tộc trên địa bàn huyện Si Ma Cai cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt các chủ trương chỉ thị của Đảng và Nhà nước.

Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 1050/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ phát triển giống lợn đen sinh sản tại điểm đã định canh. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện rà soát các hộ bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại khu vực nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện năm 2016. Về công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đã phối hợp UBND các xã tổ chức thăm hỏi tặng 98/98 xuất quà cho người có uy tín tại 98 thôn bản trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán, với kinh phí thực hiện 39,2 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ, cấp phát 3.513kg giống lúa và 15.641kg giống ngô cho 3.865 hộ nghèo với 19.176 khẩu trên địa bàn 13 xã. Công tác tiếp dân và công tác khác thực hiện tốt, trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trong lĩnh vực do cơ quan phòng Dân tộc phụ trách.

Trong thời gian tới phòng dân tộc tiếp tục chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Phối hợp các cơ quan chức năng, UBND các xã làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân tại cơ sở, đặc biệt là những địa bàn nhạy cảm,  để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, theo dõi, nắm chắc tình hình di cư tự do, phụ nữ bỏ địa phương đi nơi khác. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Si Ma Cai năm 2016. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, các chính sách dân tộc do Phòng làm cơ quan thường trực./.

Phương Anh.

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1