Sản xuất nông lâm nghiệp xã Lử Thẩn, nhiều mục tiêu đã đạt KH cả năm

Đến thời điểm này một số mục tiêu sản xuất nông nghiệp của xã Lử Thẩn  đã đạt kế hoạch cả năm.

Để làm được điều này, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo  các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo  cấy các loại giống cây trồng  đảm bảo thời vụ.

Đến nay đã trồng xong 370ha ngô đạt 100% KH. Cây lúa  chính vụ đã gieo mạ xong 86ha, đạt 100% KH. Lúa nương đã trồng xong 15ha, đạt 100% KH. Cây Đậu tương xuân đã trồng xong 35ha, đạt 100% KH. Đối với cây ăn quả: tiếp tục đẩy mạnh chăm sóc 46ha cây ăn quả hiện có và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành trồng mới 13ha cây ăn quả theo kế hoạch giao năm 2017. Đối với cây dược liệu như cây Đương quy hiện  nay đã  trồng được 01ha đạt 100% KH. Cây Sa nhân tím đã trồng xong 1,5ha đạt 100% KH xã giao. Công tác bảo vệ rừng được duy trì tốt  Trồng được 10ha rừng phòng hộ, 10ha rừng sản xuất. Đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Theo số liệu thống kê tổng đàn gia súc gia cầm trong toàn xã là 14.706 con/14.829 con, đạt 99% KH. tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt 109%. Đã tiêm được 2.388 liều/3.170 liều vắc xin các loại đạt 80% KH.

Trong 6 tháng cuối năm xã Lử Thẩn tiếp tục  đẩy mạnh việc vận động nhân dân thâm canh, tăng vụ, để nâng cao giá trị sử dụng đất, naang cao thu nhập cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao./

Thào Loan.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1