Sản xuất nông nghiệp xã Thào Chư Phìn nhiều mục tiêu đạt kế hoạch

Đến hết tháng 8 đầu năm 2017, tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã  Thào Chư Phìn đã có mục tiêu đã đạt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017.  Về cây Lúa ruộng đã thực hiện gieo trồng 86,3/84 ha, đạt 102,7% KH.  Cây lúa nương trồng được 16,5/15ha, đạt 110,6% KH. Cây ngô chính vụ gieo trồng được 495,9/495 ha, đạt 101,81% KH. Ngô hè thu triển khai trồng được 3,2ha. Đậu tương xuân gieo trồng được 3,54.34 ha. Đậu tương hè thu nhân dân gieo trồng được 8,38/80 ha. Cây lạc gieo trồng được 34/32ha. Đối với cây dược liệu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo chặt chẽ các thôn bản và cán bộ phụ trách nông nghiệp triển khai đăng ký trồng như: cây đương quy nhân dân trên địa bàn xã đã triển khai trồng được 0,3 ha. Cây xa nhân tím đã trồng thêm được 13,3 ha nâng diện tích cây sa nhân tím toàn xã nên 20 ha.  Hiện diện tích cây này đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với cây ăn quả ôn đới, tiến hành trông mới được 3,4 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả ôn tới của toàn xã lên 5 ha.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo khuyến nông viên, thường xuyên  bám sát các thôn bản, vận động nhân dân gieo, trồng theo đúng khung thời vụ, thường xuyên thăm đồng, theo dõi,  kiểm tra tình hình diễn biến dịch bệnh, để kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục tình trạng các loại sâu bệnh phá hoại hoa màu của bà con nhân dân../.

Thào Loan.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1