Xã Thào Chư Phìn: Chú trọng công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Những năm gần đây, xã Thào Chư Phìn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Năm 2017, xã Thào Chư Phìn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng năm 2017 tổng diện tích giao là 30ha, trong đó: 20ha rừng phòng hộ, 10ha rừng sản xuất. với sự linh hoạt, chủ động, cấp ủy chính quyền địa phương đã cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc, chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác trồng rừng từ khâu đăng ký, xử lý thực bì, nhận cây giống và trồng rừng theo đúng kỹ thuật, đúng thời vụ do vậy mà diện tích trồng rừng đã đạt 4,6ha. Làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc rừng, duy trì tốt hoạt động của Ban phòng chống cháy rừng, đảm bảo tốt tỷ lệ che phủ rừng 22,3%.

 Các hộ gia đình trên địa bàn xã đã nhận thức rõ được ý nghĩa quan trọng của việc trồng rừng, từ đó đồng thuận trong triển khai thực hiện và diện tích rừng đã trồng đều được các hộ dân chăm sóc tốt, đảm bảo tỉ lệ cây sống cao.  Xã cũng phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Si Ma Cai thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình và chi trả cho các hộ đã trồng rừng sau đầu tư.

Để công tác trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trở thành một phong trào mạnh mẽ, mỗi thôn bản có rừng trên địa bàn xã đều lồng ghép những buổi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách thức trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nâng cao ý thức cho nhân dân qua các buổi họp thôn và sinh hoạt cộng đồng để mỗi người dân trở thành  một tuyên truyền viên tích cực trong việc bảo vệ diện tích rừng tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên diện tích rừng trên địa bàn toàn xã không ngừng được mở rộng, Với sự linh hoạt trong lãnh chỉ đạo, tin rằng ý thức của người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao để diện tích rừng của địa phương không ngừng được mở rộng./.

Mạnh Linh

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1