TTHC lĩnh vực Lao động - TB&XH

LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội)
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Chi tiết
Mức độ 2
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết
Mức độ 2
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết
Mức độ 2
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
Chi tiết
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Mua bảo bảo hiểm y tế đối với ngưởi có công và thân nhân
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Hoãn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Miễn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Chi tiết
Mức độ 2
Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (TTHC đặc thù)
Chi tiết
Mức độ 2
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.
Chi tiết
Mức độ 2
Cấp lại, cấp đổi giấy giấy chứng nhận khuyết tật
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghgiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 thuộc diện đối tượng được ngan sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Chi tiết
Mức độ 2
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Chi tiết
Mức độ 2
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hải cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Chi tiết
Mức độ 2
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Chi tiết
Mức độ 2
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Chi tiết
Mức độ 2
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Chi tiết
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 2,026
  • Tất cả: 2,069,234