Bản Mế quyết tâm về đích Xây dựng Nông thôn mới


Ban Chỉ đạo
Xây dựng Nông thôn mới  của xã đã bám sát  tình hình cụ thể từng thôn. Tập trung thực hiện các phong trào đã phát động.  Đồng thời đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành kịp thời, đầy đủ. Chủ động đào tạo, tập huấn, tham quan  học tập kinh nghiệm để người nông dân có kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức;  nhờ vậy việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Đến nay xã đã mới, làm đường giao thông liên thôn được 17,7km đường bê tông. Mở mới đường nội đồng với chiều dài 9 km. Nhân dân xây dựng được 359 nhà vệ sinh hộ gia đình đảm bảo hợp vệ sinh. Toàn xã có 492 chuồng gia súc; duy trì 07 mô hình nhà sạch, vườn đẹp. An ninh chính trị - TTATXH, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định; duy trì và thực hiện tốt 3 mô hình: Dòng họ tự quản về ANTT; Thôn bản giáp danh về ANTT; Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc và đã đạt chuẩn 17/19 tiêu chí.

Trong những tháng còn lại của năm 2018 tiếp tục phương châm Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của người dân để xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ có đời sống văn hoá phong phú làm nền tảng tinh thần của giai cấp nông dân, tạo động lực cho toàn dân thi đua thực hiện phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại: Hiện toàn xã có 02 trạm biến áp với tổng dung lượng 210 KVA, cơ bản điện sinh hoạt đã cung cấp cho 87% số hộ gia đình., duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt như: Hệ thống đường trục thôn được cứng hóa, đảm bản ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 78,3 %; thu nhập đạt 30,09 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm xuống còn <12%; tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 90 %.

Đến Bản Mế hôm nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, cơ sở vật chất, hạ tầng xã hội được đổi mới và cải thiện, đáp ứng được nhu cầu, hạnh phúc của nhân dân và phía trước là đích đến của xã đạt và hoàn thành mục tiêu Xây dựng Nông thôn mới.

 

                                                                                                                                                   Phạm Ức Trai

 


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1