Đảng bộ xã Nàn Sín: Chú trọng phát triển đảng viên

Trên thực tế, nhiều năm trước đây, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã Nàn Sín luôn gặp khó khăn do thiếu nguồn kết nạp. Nguyên nhân, đa số những người trong độ tuổi lao động thường đi làm ăn xa, một số quần chúng ở nhà lại không có chí hướng phấn đấu vào Đảng...Trước những khó khăn trên, Đảng ủy xã xác định để làm tốt công tác phát triển Đảng, bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng đoàn viên thanh niên, cần bổ sung, mở rộng nguồn phát triển Đảng từ các hội đoàn thể khác như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại các thôn...

Đến thời điểm này, Đảng bỗ xã Nàn Sín có 74 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học. Hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng đảng bộ bộ phận, từng chi bộ, coi đây là chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm của tổ chức đảng. Từ đó, các đảng bộ bộ phận, chi bộ ngày càng sát sao hơn trong việc thực hiện công tác phát triển Đảng và có những biện pháp khắc phục khó khăn riêng ở đơn vị mình. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”… từ đó tìm ra những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Cùng với nhiệm vụ đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và tăng cường công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy vai trò chi ủy, chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ thôn đối với nhiệm vụ xây dựng chi bộ.

Đồng chí Hảng Seo Chô, bí thư chi bộ thôn Sỉn Chù chia sẻ: Việc triển khai thực hiê%3ḅn kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương... Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nghe phản ánh của nhân dân để đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và phân công người phụ trách tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từng bước nâng cao uy tín của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế ở từng thôn đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã Nàn Sín vững mạnh. Vì vậy, những năm gần đây, xã đã có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được thực hiện tốt, công tác an sinh xã hội đảm bảo, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, công tác quốc phòng - an ninh tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng ở các chi bộ thôn, bản đạt nhiều kết quả, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 9 đồng chí vào đảng, giới thiệu và cử 25 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Nàn Sín tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội và các chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, phấn đấu mỗi chi bộ sẽ kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên/năm, chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên là nữ, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tiến Sỹ-Thanh Nhàn.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1