Đảng bộ xã Sín chéng chú trọng công tác xây dựng tổ chức, cơ sở đảng.

Với mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua cấp ủy xã luôn thường xuyên tổ chức củng cố, kiện toàn các cơ sở đảng,  thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng, để kịp thời chấn chỉnh, sai lầm , lệch lạc.  Làm tốt việc xây dựng đội ngũ kế cận, là  những đảng viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

          Đảng bộ xã và các chi bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận là những quần chúng ưu tú tạo điều kiện cho họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết để các chi bộ đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới.  tuy nhiên công tác tạo nguồn phát triển đảng cũng gặp một số khó khăn. Trao đổi với tôi đồng chí vàng A Vảng, bí thư đảng bộ cho biết thêm.

          Để từng bước giải quyết những khó khăn, Đảng bộ xã đã chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên, từ đó có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân được phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở các phong trào thi đua, lựa chọn những quần chúng ưu tú đẻ theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng để xem xét kết nạp vào đội ngũ của đảng.

          Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét và báo cáo cho chi bộ, để chi bộ nhận xét, góp ý... Khi tiến hành các thủ tục xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng đều thực hiện, đúng quy định của điều lệ Đảng. Từ đầu năm đến nay Đảng bộ xã Sín chéng, đã lựa chọn 32 quần chúng ưu tú đi học  bồi dưỡng đối tượng Đảng và kết nạp được 14 Đảng viên mới.

Để tiếp tục duy trì công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Sín Chéng đã chỉ đạo các chi bộ thôn thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong từng năm. Các đoàn thể, chính trị tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt để thu hút ngày càng nhiều hội viên, thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức, để từ đó phát hiện và giới thiệu tạo nguồn cho hội viên, thanh niên vào Đảng./.

  Lồ Sinh.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1