Đảng ủy xã Lử Thẩn đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017, Đảng bộ xã Lử Thẩn đã tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các ban phát triển của các thôn tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017, đã tổ chức phát động mở 01 tuyến đường nội đồng thôn Sảng Chải, rộng 2m, dài 800m với tổng số 135 ngày công, rải đá cấp phối tuyến trạm y tế xã đến thôn Sẻ Lử Thẩn với chiều dài 700m. Mở mới 02 tuyến đườg thôn Sẻ Lử Thẩn và Sảng Nàng Cảng II, đổ 3km đường bê tông tuyến Sảng Chải đi thôn Seng Sui. Ngoài ra xã còn thường xuyên chỉ đạo các thôn tu sửa, đắp lề các tuyến đường đã được đầu tư trước đảm bảo lưu thông đi lại.

Trong phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, xã  đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, làm nhà vệ sinh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường thôn, bản, tổng số hộ có nhà vệ sinh trên địa bàn xã 314/364, trong đó có gần 200 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thời gian tới đảng bộ xã tiếp tục tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Duy trì 09 tiêu chí đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí đã đăng kí trong năm 2018./.

Phương Anh.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1