Giữ vững an ninh vùng địa đầu tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Công an huyện Si Ma Cai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Si Ma Cai tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến các xã đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm sự ổn định, vững mạnh về an ninh – quốc phòng của huyện, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 Chủ động xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực gắn chặt với việc tham mưu, triển khai thực hiện các mặt công tác trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng,  tập quán các dân tộc của huyện, Từ năm 2015 đến nay, đã phối hợp xây dựng và tuyên truyền 17 tin bài, phóng sự về ANTT, in ấn, cấp phát 465 tờ rơi , tuyên truyền kết hợp với tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh với tổng thời lượng 541 giờ.  Kết hợp tuyên truyền, phổ biến với hình thức sân khấu hóa được 1.248 buổi thu hút được 103 ngàn  lượt người tham gia. Tham mưu cho  huyện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các xã, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 100 , Tổ an ninh nhân dân, 83 Tổ tuyên truyền, 83 Tổ hòa giải và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Chú trọng, quan tâm đến việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 14 loại 125 điểm mô hình tự quản về ANTT. Qua đó đã nâng cao và tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn, và tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,  không để xảy ra các hành vi bạo lực gia đình và các hành vi đánh nhau gây mất an ninh trật tự công cộng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý,  giáo dục con, em và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên; hạn chế, giảm thiểu tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương. Trong 5 năm qua, đã có một số mô hình, điển hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình dòng họ Thào thị trấn Si Ma Cai, dòng họ Giàng xã Nàn Sán, dòng họ Giàng xã  Quan Hồ Thẩn,  dòng họ Tráng xã Sín Chéng, dòng họ Sùng xã Lùng  Thẩn , dòng họ Sùng xã Nàn Sín,  tập thể Công an  thị trấn  Si Ma Cai, tập thể Công an xã Sán Chải, tập thể Công an xã Thào Chư Phìn.

 Quan hệ phối hợp giữa Công an huyện với các ngành được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Khơi dậy, quy tụ và phát huy nhân tố chính trị – tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Nhân dân tin tưởng, cung cấp thông tin 527 tin, trong đó có 384 tin có giá trị, hỗ trợ cho lực lượng Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, giúp điều tra, khám phá, làm rõ 49 vụ, kịp thời bắt giữ và xử lý với 73 đối tượng phạm tội; thu giữ tài sản tổng giá trị: Một trăm năm mươi triệu đồng trả lại cho người bị hại; hỗ trợ vận động 01 đối trượng truy nã ra đầu thú; tự nguyện giao nộp, và  hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 18 khẩu súng kíp, 135 khẩu súng bắn hơi cồn tự chế... Qua đó, đã giúp lực lượng Công an huyện nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, ổn định chính trị.

          Chú trọng xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là trong việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, Công an huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hướng về cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên, giúp đỡ 16 gia đình có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người có uy tín với tổng số tiền mười năm triệu năm trăm nghìn đồng.  Huy động hàng trăm lượt CBCS phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã đổ mới hơn 5,5 km bê tông đường giao thông liên thôn; tổ chức khơi thông cống rãnh, dọn dẹp hơn 25 km hành lang đường giao thông; trực tiếp đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc 02 cháu nhỏ ở xã Bản Mế và xã Nàn Sán có hoàn cảnh khó khăn; vận động CBCS quyên góp hai mươi năm triệu đồng,  hỗ trợ nhân dân xã Nàn Sán khắc phục thiên tai do mưa đá gây ra; vận động ủng hộ UBND xã Nàn Sán 100 tấn Xi măng để xây dựng nông thôn mới;

          Chủ động huy động CBCS phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, biến đổi khí hậu, cứu chữa cháy rừng tại địa bàn... Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc, phát huy được sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

          Qua thực tiễn xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, Công an huyện Si Ma Cai rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

          Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, thống nhất, có chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, coi trọng củng cố bên trong, xây dựng nội bộ vững mạnh là nền tảng để đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

         Quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng có vị trí to lớn, vai trò quyết định trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Do đó, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, coi đây là công tác thường xuyên để chủ động phòng ngừa, không để kẻ địch và các loại tội phạm lợi dụng hoạt động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

          Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng vững chắc của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực sự gần dân, sát với dân, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, động viên, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân.

        Trong chiến lược xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phải lấy địa bàn khu, cụm dân cư làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Vì vậy, phải tập trung xây dựng các khu, cụm dân cư an toàn về an ninh, trật tự làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở; vừa thực hiện phòng ngừa xã hội rộng rãi, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

          Kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đồng thời kết hợp với đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.  

         

                                                                   Công an huyện Si Ma Cai.

                

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1