Hiệu quả từ thực hiện mô hình tuyên vận tại xã Si Ma Cai

Sau 5 năm thực mô hình tuyên vận, đến nay, ban tuyên vận xã  Si Ma Cai đã khẳng định sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng, dân vận vào điều kiện thực tiễn của xã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Việc tổ chức hội nghị tuyên vận ở xã được thực hiện nề nếp hàng tháng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Các nội dung công tác tuyên giáo, dân vận được đổi mới căn bản, có chiều sâu, chuyển tải đầy đủ thông tin, chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương tới nhân dân được thực hiện thống nhất.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động của Ban tuyên vận xã thực sự phát huy được hiệu quả, với việc xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương.  Nội dung tuyên truyền được chắt lọc thiết thực, phù hợp với đối tượng người dân tại thôn. Hình thức tuyên truyền phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu. Các hình thức tuyên tuyền được ban tuyên vận xã áp dụng như: Loa truyền thanh xã, pa nô, áp phích, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban tuyên vận xã tổ chức được trên 60 buổi tuyên truyền, với nội dung quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết tại tổ tuyên vận. Biên tập được 60 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, đã có hơn 100 lượt cán bộ Ban tuyên vận trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền  trên 100 cuộc cho trên 5 nghìn lượt người nghe.

Vì vậy, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong xã đã nâng cao nhận thức chính trị, tự giác chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và của địa phương.  

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã  làm chuyển biến nhận thức của đại bộ phận nhân dân trong tham gia đóng góp ủng hộ để xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp. Trong 5 năm qua nhân dân trong xã đóng góp được trên 70 triệu đồng,  trên 1.500 nghìn ngày công lao động, hiến 10 ha đất để làm đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 23,35 %, năm 2018 đã giảm xuống còn 8 %.  Đây chính là những hiệu quả tích cực mà công tác tuyên truyền, vận động của ban tuyên vận xã mang lại trong những năm qua.

Hiệu quả của mô hình tuyên vận của xã Si Ma Cai được khẳng định qua thực tiễn và có thể coi là bước đột phá trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân dân trên địa bàn xã Si Ma Cai. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương./.

Thào Loan


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1