Huyện Si Ma Cai: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn

 Đến hết tháng 6 năm 2017. Toàn huyện Si Ma Cai đã đổ được 22,96 km đường bê tông nông thôn có chiều rộng 3 m, dày 16 cm, tại các xã ( xã Si Ma Cai, Sán Chải, Thào Chư Phìn, Nàn Sán, Cán Cấu, Bản Mế, Mản Thẩn).  Với tổng số Xi măng đã nhận 3.498 tấn,  mở mới được  27,53 km đường giao thông liên thôn và nội đồng, đã rải cấp phối  được 22,63 km.

           Cùng với phát triển đường giao thông nông thôn. Huyện Si Ma Cai cũng đẩy mạnh phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn. Như đã sửa chữa, làm mới được 82 nhà tiêu hợp vệ sinh. Nâng lũy kế toàn huyện lên 4.522 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 65%. Tiếp tục duy trì 2 mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp” tại xã  các xã

           Hiện nay, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí làm đường giao thông. Gắn với công tác duy tu bảo dưỡng  các công trình cơ sở nông thôn sau đầu tư. đồng thời thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tại các xã, việc duy trì  công tác bảo dưỡng công trình sau đầu tư. Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phong trào  thi đua đã phát động trong năm 2017./. 

               Mạnh Linh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1