Huyện Si Ma Cai: Phấn đấu có 2 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, đến nay, huyện Si Ma Cai có xã Mản Thần đạt 19/19 tiêu chí. Năm 2017 phấn đấu thêm 2 xã (Si Ma Cai, Sín Chéng)  đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Ban chỉ đạo XDNTN huyện đã chỉ đạo các xã tập trung nhiều nguồn lực, dồn sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ đó nhiều tiêu chí đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, diện mạo nông thôn vùng cao từng bước đổi thay. Đến nay huyện Si Ma Cai đã xây dựng 464 hạng mục công trình tổng vốn đầu tư trên 154,5 tỷ đồng. trong đó vốn trực tiếp 12,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác là 91 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 43 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng.

Sau thời gian triển khai người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó tự nguyện, chủ động tham gia. Chính sự vào cuộc tích cực của người dân nên trong năm qua, huyện Si Ma Cai đã mở mới 178,07 km, đường cấp phối 77,63 km, đường bê tông 168,26 km,  xây dựng 14 trường đạt chuẩn. đến nay xã Si Ma Cai hoàn thành 14/19 tiêu chí . các tiêu chí còn lại như cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo, văn hóa và môi trường. xã Sín chéng hoàn thành 18/19 tiêu chí  còn lại là hộ nghèo.

Năm 2017, huyện Si Ma Cai tiếp tục chỉ đạo 2 xã Si Ma cai và Sín Chéng tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với những nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, làng bản an ninh, đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị.

Có thể tin tưởng rằng mục tiêu hết năm 2017. huyện Si Ma Cai sẽ có thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM./.

Mạnh Linh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1