Huyện Si Ma Cai: Phát huy nội lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

Với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Si Ma Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Đây là điều kiện quan trọng để huyện Si Ma Cai tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Si Ma Cai đã lập kế hoạch, giao mục tiêu cụ thể cho từng địa phương theo phương châm phát huy nội lực là chính. Đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền một cách toàn diện, lồng ghép trong các hoạt động như họp thôn, qua hệ thống trạm  truyền thanh xã, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung triển khai, chỉ đạo các phong trào như làm đường nông thôn, vệ sinh môi trường, nâng cao giá trị trị thu nhập...

Từ đầu năm đến nay, Các xã đã đổ được 16,9km đường bê tông có chiều rộng 3m, mở mới 16,49km liên thôn, nội đồng, rải cấp phối 7,8km, tổ chức cung ứng 936 tấn xi măng. Đã sửa chữa, làm mới được 40 nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng  số nhà  tiêu hợp vệ sinh trên toàn huyện lũy kế  là 4.443/6.909 hộ, chiếm 64,3%.

Với mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2017 huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, đó là Sín Chéng và Si Ma Cai,  để đạt được mục tiêu đó huyện đang tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà cho thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM.

Có thể tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã. Đặc biệt là sự nỗ lực tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Mục tiêu đó sẽ sớm thực hiện được trong thời gian tới./.

Mạnh Linh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1