Huyện Si Ma Cai: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm 2017, huyện Si Ma Cai đã chủ động chỉ đạo các xã, rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.  Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực, tập trung cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các xã triển khai có hiệu quả các phong trào  thi đua đã phát động năm 2017.

Cho đến thời điểm này, các xã  trên địa bàn huyện Si Ma Cai đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn, đến nay toàn huyện đã đổ được 3,4 km đường bê tông có chiều rộng 3m, lũy kế đã đổ được 13,74 km, mở mới được 2,39 km, lũy kế được 20,93 km. Rải cấp phối được 4,8 km, lũy kế rải được 13,4 km. Cung ứng được 214 tấn xi măng, lũy kế đã cung ứng 2.357 tấn, trong đó chương trình koica 2.200 tấn, xi măng Nam Tiến 157 tấn. Phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, đã sửa chữa làm mới được 13 nhà tiêu hợp vệ sinh, lũy kế toàn huyện có 4.501/6.917 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 65,04%.

Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, từ huyện đến xã tin tưởng rằng năm 2017 này, huyện Si Ma Cai sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch  của chương trình xây dựng nông thô mới  đã đề ra./.

Thanh Nhàn    

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1