Huyện Si Ma Cai: Tháng 8 làm mới 29 nhà tiêu hợp vệ sinh

Trong tháng 8 huyện Si Ma Cai, đã tuyên truyền, vận động nhân dân tu sửa và làm mới thêm đươc 29 nhà tiêu hợp vệ sinh nâng lũy kế lên 178/429 cái. Làm nhiều nhất là xã  Cán hồ 11 cái, Nàn Sín 8 cái, Cán Cấu 4 cái, Quan Thần Sán 03 và các xã còn lại gồm Sán Chải và Lùng Sui 1 cái.

Đến nay tình hình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Toàn huyện 7080 hộ thì đã có 5.898 hộ có nhà tiêu. Trong đó có 5.005 hộ là có nhà tiêu hợp vệ sinh theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó. Huyện đã chỉ đạo các xã xã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi, tập quán canh tác, tập quán sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong việc đi đầu làm nhà tiêu hợp vệ sinh, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước tích cực xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh thực hiện tiêu chí môi trường.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những hộ gia đình trên địa bàn, cùng góp công sức, tiền của để tu sửa và làm mới nhà tiêu hợp vệ sinh theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, chung sức xây dựng nông thôn mới./.

Mạnh Linh


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1