Năm 2017 huyện si Ma Cai làm mới 429 chuồng trại, 426 nhà vệ sinh

Ngay từ đầu năm  2017, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững huyện đã tập trung chỉ đạo và giao kế hoạch thực hiện các nội dung vệ sinh môi trường nông thôn, trong đótập trung vào việc xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, đào hố rác thải hộ gia đình.

Đến hết năm 2017, nhân dân đã làm mới 426 nhà vệ sinh  gia đình đạt chuẩn, nâng tổng số hộ gia đình có nhà vệ sinh đạt chuẩn là: 4.839 hộ. Nhân dân cũng xây dựng mới 429 chuồng trại  chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh, nâng tổng số chuồng nuôi gia súc vệ sinh toàn huyện lên 3.381/5.285 hộ đạt 63,97%. Ngoài ra người dân còn xây dựng, đào hố rác, thu gom rác thải hộ gia đình 1.658 hộ/1.322 hộ, đạt 125% kế hoạch huyện giao./.

T. Nhàn

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1