Thôn Bản Giáng làm đường giao thông nông thôn

Những năm qua, việc triển khai thực hiện  phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn Sín Chéng được người dân đồng tình ủng hộ nên trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp các  thôn theo cơ chế dân làm, Nhà nước hỗ trợ, đảm bảo các quy trình kỹ thuật, kế hoạch vốn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng xây dựng công trình được công khai, minh bạch.

Với phương châm Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí xây dựng công trình, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công nền đường, đắp lề đường, rãnh thoát nước và đổ bê tông mặt đường, năm 2017  Sín Chéng tập trung các nguồn lực kiên cố hóa được gần 3.5 km đường giao nông thôn, vượt 0.1 km so với kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, người dân các Bản Giáng cũng đã đóng 20 triệu đồng tiền  mặt để mua vật liệu đổ bê tông đường và công sức mở mới được hơn 0.7 km đường dân sinh phục vụ  cho việc đi lại, phát triển  kinh tế. Đổ bê tông 0,3 Km đường nội đồng

Với việc ưu tiên nguồn lực trong thực hiện và phát huy sức mạnh tổng hợp "Ý Đảng – lòng dân”, những con đường gần sẽ nối lại những bản làng xa, giúp xã Sín chéng đạt mục tiêu là xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2017. Đây là mắt xích quan trọng tạo diện mạo mới cho vùng đất thuần nông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả./

Đ. Nam

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1