UBMTTQ xã Mản Thẩn: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tháng 3 đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2017.

Trong tháng 3,  đầu năm 2017, UBMTTQ xã Mản Thẩn đã phối hợp với ban tuyên vận và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cụ thể UBMTTQ xã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng nhà nước và các quy định của địa phương.

Đặc biệt chỉ đạo trưởng ban công tác mặt trận  tại các thôn phối hợp với trưởng thôn vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường nông thôn, đường làng ngõ xóm thường xuyên. Trong 3 tháng đã vận động nhân dân dọn vệ sinh khơi thông cống rãnh được 21 buổi, thu hút 690 lượt người tham gia. Phối hợp với các thành viên tuyên truyền đến nhân dân, cảnh giác trước các thế lực thù địch,  xuyên tạc, nói xấu, truyền đạo trái  pháp luật. Phối hợp với ban tuyên vận và các thành viên vận động nhân dân tranh thủ thời gian để cầy nương trồng ngô vụ hè thu. Đồng thời phối hợp với UBND xã triển khai cho nhân dân trên địa bàn tiếp tục trồng cỏ VA06 theo NQ 22 của tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững.                          

Trong thời gian tới UBMTTQ xã Mản Thẩn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đề án số 14 của tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tham mưu đảng ủy phối hợp với ban văn hóa xã và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất kịp thời vụ để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện duy trì  tốt 19 tiêu chí về xây dụng NTM./.

Phương Anh.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1