UBND tỉnh Lào Cai sơ kết chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng

    Ngày 7/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết trực tuyến nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

    Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh. Tham dự điểm cầu huyện Si Ma Cai có đồng chí Đinh Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Si Ma Cai

    Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, đồng bộ, lồng ghép các chương trình, dự án hợp lý, tạo hiệu quả trong đầu tư, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được người dân tích cực hưởng ứng, với khí thế mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2020, đạt 26,6% kế hoạch năm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 61/127 xã duy trì và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Bình quân tiêu chí đạt 15,5 tiêu chí/xã, đạt 95,9% kế hoạch năm, công nhận thêm 7 thôn kiểu mẫu, 3 thôn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh công nhận được 141 thôn kiểu mẫu, 126 thôn nông thôn mới. 
Đối với công tác giảm nghèo, ước 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giảm 2.619 hộ nghèo, số hộ nghèo còn lại 11.703 hộ, chiếm 6,7% so với tổng số hộ trên địa bàn. Ước 6 tháng cuối năm 2021, toàn tỉnh giảm 5.238 hộ, tỷ lệ giảm nghèo là 3%, đạt 100% kế hoạch năm. Hôi nghị đã dành thời gian để các đại biểu phân tích, làm rõ những khó khăn đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 
Tại hội nghị đã có những ý kiến, kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Khó khăn lớn nhất chính là dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực tham gia xây dựng nông thôn mới, cũng như thu nhập của người dân. Nguồn vốn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 và cả giai đoạn chưa được phê duyệt. Đặc biệt, theo Quyết định số 861, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực II, khu vực III, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã tác động rất lớn đến người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn khi một số chính sách không được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Một số địa phương mới chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện môi trường.
    Kết luận hội nghị, Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Chúng ta phải có những cách làm sáng tạo, tạo không khí mới, xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phải rà soát lại 61 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, kịp thời nâng cao các tiêu chí mới ở mức tối thiểu, yêu cầu việc đánh giá các xã hoàn thành nông thôn mới phải nghiêm túc, không chạy theo thành tích. Trong xây dựng nông thôn mới phải ưu tiên hàng đầu là đảm bảo thu nhập cho người dân; phải đánh giá đầy đủ các yếu tố cấu thành thu nhập của người dân.Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành phải thể hiện quyết tâm cao tập trung thực hiện tốt chiến lược phát triển nông nghiệp và chiến lược lao động, việc làm. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, trong đó tập trung vào 4 nội dung: Đường giao thông, điện lưới, viễn thông, nhà ở dân cư. Đánh giá việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã nông thôn mới và lấy đó làm tiêu chí xếp loại thi đua của năm. Tập trung xây dựng 91 xã xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh và các thôn, bản biên giới để đảm bảo sự đầu tư hợp lý giữa các vùng, địa phương. Về nguồn lực đầu tư, tỉnh chỉ quản lý về đầu danh mục, còn ngân sách do các huyện trực tiếp quản lý, triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. 


Thanh Nhàn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1